Kurzy šité na míru: vzdělávání v oblasti zdravotní a sociální péče


Na základě poptávky poskytovatelů zdravotní či sociální péče připravujeme jednorázové či ucelené kurzy s problematikou vztahující se k aktuálním otázkám péče o pacienty/klienty. Tyto kurzy vždy vychází z aktuálních vědeckých poznatků a jsou vedeny v prostředí otevřeném pro diskusi.

Příklady nabízených témat: První pomoc, komunikace s pacientem/klientem, manažerská komunikace, stimulační techniky, rehabilitační ošetřovatelství, a jiné.

V případě zájmu o tyto kurzy nás neváhejte kontaktovat na adrese miriam.lukesova@upce.cz nebo telefonicky na čísle 466 037 804.