Kurzy první pomoci pro žáky ZŠ a studenty SŠ


Popis

V nabídce Kurzů první pomoci pro žáky ZŠ a studenty SŠ si každý může zvolit z předem nabízených témat nebo specifikovat vlastní témata a jejich šíři dle aktuální potřeby.

Nabídku je možné využít jako komplexní soubor v rozsahu 20 hodin, nebo lze vybírat a různě kombinovat jednotlivá témata

Základní tematické okruhy vždy obsahují teorii i praktický nácvik:

 • Základní seznámení s problematikou PP, telefonáty na tísňové linky (1h)
 • Základní vyšetřovací metody, management první pomoci (1h)
 • Prvořadé úkoly PP, řetězec přežití, nácvik kardiopulmonální resuscitace (2h)
 • PP při bezvědomí (2h)
 • Zástava krvácení, ošetření ran, obvazová technika a šokové stavy (2h)
 • PP při termických úrazech a při úrazu elektrickým proudem (2h)
 • PP při intoxikaci a poleptání (1h)
 • PP při poranění pohybového aparátu, fixace zlomenin (2h)
 • PP při úrazech hlavy, břicha a hrudníku (1h)
 • PP při akutních bolestech hlavy, hrudníku a břicha (1h)
 • PP při akutních stavech (mrtvice, infarkt, astma, křeče, cukrovka) (2h)
 • PP při akutních stavech u dětí (křeče, laryngitida, astma, alergie, cukrovka) (2h)
 • PP při specifických stavech s přihlédnutím k zaměřením školy (sportovní, chemická, strojní, aj.)

Školení vedou vždy lektoři se zájmem o danou problematiku a bohatými zkušenostmi z praxe.

Při školení jsou využívány nejmodernější modely simulující reálné situace.

Výuka probíhá za přátelské atmosféry, kdy se účastníci nemusí bát mluvit, či v praktické části udělat chybu.

Lektoři kurzů první pomoci mají zkušenosti s přednemocniční i nemocniční péčí. Spolupracují se záchrannými stanicemi, traumacentry i urgentními příjmy. Věnují se výzkumu. Účastní se odborných setkání na národní i mezinárodní úrovni a v souvislosti s pedagogickou činností připravují laiky na poskytování kvalitní první pomoci napříč všemi věkovými kategoriemi.

 

Místo konání

Rádi přijedeme za vámi do školy.

 

V případě zájmu o tyto kurzy nás neváhejte kontaktovat na adrese  miriam.lukesova@upce.cz nebo telefonicky na čísle 466 037 804.