Mezioborová supervize

Řešení, nové pohledy na práci


O supervizi

Otevřená supervizní skupina pro pracovníky v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, zdravotníci, pedagogové, psychologové a další).

Supervize může nabídnout

  • Jiný pohled na vlastní práci;

  • nalézání řešení, východisek a nových pohledů;

  • otevírání nových cest myšlení a forem práce;

  • uvolnění napětí a předcházení syndromu vyhoření;

  • ocenění, podporu, přijetí, povzbuzení, zpětnou vazbu;

  • prostor pro sdílení prožitků, emocí, starostí a nejistot.

Nabídka supervize

Místo konání: Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, místnost ZA16 nebo případně dle dohody objednavatele.
Počet účastníků: 6 – 10
Délka setkání: 3 hod. + 15 min. přestávka
Cena: 300,- Kč/osoba

Další kurzy tohoto lektora