Katetrizace močového měchýře muže

kurz je obsazen, po přihlášení budete vedeni jako náhradníci...


Centrum péče o zdraví při Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice
ve spolupráci s NPK, a.s., Pardubickou nemocnicí
a Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a dospělé (HOL) v Košumberku
pořádá vzdělávací kurz certifikovaný MZ ČR

Katetrizace močového měchýře muže, péče o nemocného s permanentním močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Certifikovaný kurz je určen všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům, jež pracují v přednemocniční péči, ve zdravotnických zařízeních nebo v domácí péči. Tento kurz je součástí celoživotního vzdělávání.

CÍL CERTIFIKOVANÉHO KURZU

Získání zvláštní odborné způsobilosti v katetrizaci močového měchýře muže, v komplexní péči o nemocné s permanentním močovým katétrem a v péči o nemocného provádějícího čistou intermitentní katetrizaci.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry či zdravotnického záchranáře
  • maturitní vysvědčení, nebo diplom o dosaženém vzdělání

ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST

  • jednorázová a permanentní katetrizace močového měchýře muže
  • komplexní ošetřovatelská péče o nemocné s permanentním močovým katétrem
  • komplexní ošetřovatelská péče o nemocné využívající metodu čisté intermitentní katetrizace
  • edukace nemocných a jejich blízkých a vytváření individuálních plánů péče u nemocných s permanentním močovým katétrem
  • edukace nemocných a jejich blízkých a vytváření individuálních plánů péče u nemocných využívajících metodu čisté intermitentní katetrizace
  • základní poradenství a psychosociální podpora nemocného a jeho blízkých v souvislosti se zavedeným permanentním katétrem
  • základní poradenství a psychosociální podpora nemocného a jeho blízkých v souvislosti s čistou intermitentní katetrizací

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky.

ROZSAH KURZU

Celkový rozsah certifikovaného kurzu: 22 hodin teoreticko-praktické výuky na FZS (Průmyslová ulice), 18 hodin praxe v NPK a Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže - Košumberk.
Celkem 40 hodin.

CENA KURZU

Teorie a praxe v Pardubické nemocnici 2300 Kč - platba na účet univerzity + 400 Kč za část výuky Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a dospělé (HOL) v Košumberku.

Fakturační údaje a odborné informace týkající se platby obdrží uchazeči e-mailem po zařazení do kurzu.

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Počet účastníků pro realizaci kurzu je 15-20.

Kurz je plně obsazen, pokud se přihlásíte, budete vedeni jako náhradníci!

K přihlášce přiložte doklady o vzdělání (viz. podmínky přijetí) a pošlete na adresu: Fakulta zdravotnických studií, Centrum péče o zdraví, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice.

 

Poptáváte podobný kurz? Neváhejte nás kontaktovat. Dovedeme ušít kurz přímo Vám na míru, nebo Vám odpovíme, kdy kurz budeme realizovat.

Soubory ke stažení: 
Datum a čas: 
Monday, 13. January 2020 - 8:45