Komunikace s pacientem, přístup zaměřený na člověka


Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí. Jeho cílem je vysvětlit faktory, které mají vliv na komunikaci, učit se porozumět sám sobě i druhým, učit se vnímat sebe sama jako nástroj pro komunikaci s pacientem, učit se využívat naučené v konkrétních situacích.

Téma

Osobnost zdravotníka, faktory ovlivňující komunikaci (vývojové fáze, hodnoty, potřeby, zdroje, síly, zvládací strategie, profesní role, angažovanost, zdravý egoismus, zdravý altruismus, hranice a splývání).

Osobnost pacienta, faktory ovlivňující komunikaci (jeho vnitřní svět, pojetí nemoci, očekávání, přesvědčení, postoje k nemoci a léčbě, prožívání nemoci v čase), porozumění pacientovi a jeho hodnocení ze strany zdravotníka.

Komunikační styly, navazování vztahu, přístup zaměřený na člověka, empatie, kongruence, pochopení, moc a pomoc, placebo, nocebo efekt. Rozhovor s pacientem, aktivní naslouchání, komunikace s konfliktními typy lidí.

Krizová intervence v práci zdravotníka, komunikace v konkrétních situacích (příjem, vizita, operace, bolest, strach, agrese, závažná diagnóza, situace, umírání, smrt, hendikepovaní).


Poptáváte podobný kurz? Neváhejte nás kontaktovat. Dovedeme ušít kurz přímo Vám na míru, nebo Vám odpovíme, kdy kurz budeme realizovat.