Manažerská komunikace ve zdravotnictví

...základem spolupráce je komunikace


Manažerská komunikace je významná pro výkon manažerské pozice. Všechny manažerské činnosti jsou založeny na komunikaci v rámci vedeného týmu i s jednotlivci. Manažer musí rozumět motivům svých pracovníkům a dosáhnout, aby vlastní motivací přispívali ke společným cílům. Sám manažer vytváří svou prací silné stimuly a podmínky pro spolupráci tak, aby všichni věděli, co mají dělat, jak a s kým a proč. Je nutné celý tým a jeho členy poznat, stabilizovat, rozvíjet, vést a řídit. Hlavním nástrojem je efektivní manažerská komunikace. Manažer svou významnou rolí ovlivňuje výkon a rozvoj svého týmu a jednotlivých pracovníků, proto je důležité, aby správně komunikoval.

Kurz obsahuje témata, která se rozvíjí v diskusi a simulace situací pro nácvik komunikace a je rozdělen na 2 části. Ve druhé části se vyhodnocuje aplikace poznatků z předchozí a plnění úkolů v praxi.


Poptáváte podobný kurz? Neváhejte nás kontaktovat. Dovedeme ušít kurz přímo Vám na míru, nebo Vám odpovíme, kdy kurz budeme realizovat.