Mentor klinické praxe

... začínáme 16. ledna 2020


CÍL KURZU

Cílem kurzu je vyškolit mentory klinické praxe v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců.

ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZPŮSOBILOST

  • vytváření optimálních podmínek pro kvalitní a efektivní výuku odborné praxe;
  • organizace a řízení výukové procesu v souvislosti s odbornou praxí;
  • koordinace a regulace praktické činnosti a výkonů vzdělávaných;
  • průběžné hodnocení dosahovaných znalostí (vědomostí a dovedností);
  • provádění výstupní evaluace vzdělávacího procesu a zpracovávání závěrečného hodnocení účastníků vzdělávacího procesu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Nelékařští zdravotničtí pracovníci.

ROZSAH KURZU A ORGANIZACE STUDIA

Teoretická výuka (cca 5 dní) a praxe v odborných učebnách (3 dny) budou realizovány v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Průmyslová 395, Pardubice). Praxe ve zdravotnickém zařízení (1 den) bude realizována pouze v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., Pardubické nemocnici na pracovištích určených pro odbornou praxi studentů. Praxe nejsou rozvrhovány, budou domluveny individuálně.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

  • odborná způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání (Zákon 96/2004 Sb.),
  • maturitní vysvědčení nebo diplom (nemusí být úředně ověřeno),
  • včas vyplněná přihláška.

CENA KURZU

Cena kurzu činí 2 650,- Kč (pracovníci NPK, a. s. dle individuální domluvy).
Fakturační údaje a podrobné informace týkající se platby obdrží uchazeči e-mailem po zařazení do kurzu. V případě, že nebude cena kurzu uhrazena dle stanovených kritérií, bude student z kurzu vyřazen.

TERMÍNY KURZU

16. 1. 2020 8,00 - 12,05 hod 12,30 - 14,55 hod
21. 1. 2020 8,00 - 12,05 hod 12,30 - 14,55 hod
22. 1. 2020 8,50 - 12,05 hod 12,30 - 14,55 hod
3. 2. 2020 8,50 - 12,05 hod 12,30 - 15,45 hod
4. 2. 2020 8,50 - 12,05 hod 12,30 - 14,05 hod

 

Přihlášky budou přijímány nejpozději do 30. 11. 2019. Vyplněné spolu s potřebnými doklady (viz. podmínky přijetí) posílejte na adresu: Fakulta zdravotnických studií, Centrum péče o zdraví, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice.

Přihlášení je z důvodu plné kapacity uzavřeno. 

 

 

Poptáváte podobný kurz? Neváhejte nás kontaktovat. Dovedeme ušít kurz přímo Vám na míru, nebo Vám odpovíme, kdy kurz budeme realizovat.

Soubory ke stažení: 
Datum a čas: 
Thursday, 16. January 2020 - 8:00