Supervize na míru

Supervize případová, individuální, skupinová či týmová


O supervizi

Supervize je jedním z nástrojů podporujících poskytování kvalitních služeb klientovi/pacientovi. V nehodnotícím prostředí pod vedením supervizora nabízí supervidovaným pracovníkům prostor pro sdílení a reflexi vlastní práce a jejích nároků.

Supervize nabízí

  • jiný pohled na vlastní práci
  • nalézání řešení, východisek a nových pohledů
  • otevírání nových cest myšlení a forem práce
  • lepší plánování práce
  • rozpoznání neefektivních postupů
  • uvolnění napětí a předcházení syndromu vyhoření
  • ocenění, podporu, přijetí, povzbuzení, zpětnou vazbu
  • prostor pro sdílení prožitků, emocí, starostí a nejistot

Nabídka supervize

Supervize je určena pracovníkům v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, zdravotníci, pedagogové, psychologové a další).

Supervize se může konat dle dohody na pracovišti supervidovaných pracovníků či v prostorách Fakulty zdravotnických studií.

Cena: dle dohody., max. 1000,- Kč/hod.
Úvodní konzultace zdarma.

Poptáváte podobný kurz? Neváhejte nás kontaktovat. Dovedeme ušít kurz přímo Vám na míru, nebo Vám odpovíme, kdy kurz budeme realizovat.

Další kurzy tohoto lektora