Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

- kurz je naplněn, po přihlášení budete veden/a jako náhradník.


Centrum péče o zdraví při Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice
ve spolupráci s NPK, a.s., Pardubickou nemocnicí
pořádá vzdělávací kurz certifikovaný MZ ČR
Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

CÍLOVÁ SKUPINA

Certifikovaný kurz péče o chronické rány je určen všeobecným sestrám, které pečují o pacienty/klienty s chronickými ranami a defekty a které jsou způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tento kurz je součástí celoživotního vzdělávání.

CÍL CERTIFIKOVANÉHO KURZU

Získání zvláštní odborné způsobilosti v ošetřovatelské péči u pacientů/klientů s chronickými ranami a defekty včetně prevence.

PODMÍNKY K PŘIJETÍ

  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru,
  • aktivní zaměstnanecký poměr v příslušném oboru.

ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST

  • k posuzení a analyze potřeb pacientů v jednotlivých fázích vývoje chronické rány a defektu;
  • k realizaci a hodnocení poskytované specifické ošetřovatelské péče u pacientů s chronickými ranami a defekty, preventivní péče a edukační činnosti;
  • k poradenské činnosti a zajištění pečovatelských služeb včetně domácí péče o chronické rány a defekty.

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky.

Počet získaných kreditů: 48

ROZSAH KURZU:

Celkový rozsah certifikovaného kurzu: 80 hodin, tj. 40 hodin teorie, 40 hodin individuální praxe.

HARMONOGRAM STUDIA:

Teoretická výuka na Fakultě zdravotnických studií:
Praktická výuka v Pardubické nemocnici, v Geriatrickém centru, dle individuálního rozpisu.

CENA KURZU:

Teorie: 3.000 Kč (platba na účet univerzity)
Praxe: 3.000 Kč (platba na účet nemocnice)
Fakturační údaje a podrobné informace týkající se platby obdrží uchazeči e-mailem po zařazení do kurzu.

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Počet účastníků pro realizaci kurzu je 12.
Do kurzu budou zařazeni zájemci dle pořadí zaslaných přihlášek.
Kurz je plně obsazen, pokud se přihlásíte, budete veden/a jako náhradník. Další kurz je naplánován na rok 2020.

Poptáváte podobný kurz? Neváhejte nás kontaktovat. Dovedeme ušít kurz přímo Vám na míru, nebo Vám odpovíme, kdy kurz budeme realizovat.

Datum a čas: 
Pondělí, 9. Září 2019 - 8:00