Mentor klinické praxe

... připravujeme na začátek roku 2020


CÍL KURZU

Cílem kurzu je vyškolit mentory klinické praxe v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců.

Činnosti, k nimž absolvent získá způsobilost:

  • vytváření optimálních podmínek pro kvalitní a efektivní výuku odborné praxe;
  • organizace a řízení výukové procesu v souvislosti s odbornou praxí;
  • koordinace a regulace praktické činnosti a výkonů vzdělávaných;
  • průběžné hodnocení dosahovaných znalostí (vědomostí a dovedností);
  • provádění výstupní evaluace vzdělávacího procesu a zpracovávání závěrečného hodnocení účastníků vzdělávacího procesu.

ROZSAH A OBSAH KURZU

Cílová skupina:

Nelékařští zdravotničtí pracovníci.

Délka kurzu a organizace studia:

Výuka bude realizována dle rozvrhu od ledna do června 2019. Teoretický výuka (cca 5 dní) a praxe v odborných učebnách (3 dny) budou realizovány v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Průmyslová 395, Pardubice). Praxe ve zdravotnickém zařízení (1 den) bude realizována pouze v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., Pardubické nemocnici na pracovištích určených pro odbornou praxi studentů. Praxe nejsou rozvrhovány, budou domluveny individuálně.

Podmínky přijetí:

  • odborná způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání (Zákon 96/2004 Sb.),
  • včas vyplněná přihláška.

CENA KURZU

Přihlášky budou přijímány nejpozději do 

Cena kurzu činí 2 650,- Kč (pracovníci NPK, a. s. dle individuální domluvy).
Fakturační údaje a podrobné informace týkající se platby obdrží uchazeči e-mailem po zařazení do kurzu. V případě, že nebude cena kurzu uhrazena dle stanovených kritérií, bude student z kurzu vyřazen.

TERMÍNY KURZU

... připravujeme

 

Poptáváte podobný kurz? Neváhejte nás kontaktovat. Dovedeme ušít kurz přímo Vám na míru, nebo Vám odpovíme, kdy kurz budeme realizovat.