Kurzy pro organizace

Na základě poptávky poskytovatelů zdravotní či sociální péče připravujeme jednorázové či ucelené kurzy s problematikou vztahující se k aktuálním otázkám péče o pacienty/klienty. Tyto kurzy vždy vychází z aktuálních vědeckých poznatků a jsou vedeny v prostředí otevřeném pro diskusi.


Supervize je určena pracovníkům v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, zdravotníci, pedagogové, psychologové a další).


Všechny manažerské činnosti jsou založeny na komunikaci v rámci vedeného týmu i s jednotlivci. Manažer musí rozumět motivům svých pracovníkům...


Vysvětlit faktory, které mají vliv na komunikaci, učit se porozumět sám sobě i druhým, učit se vnímat sebe sama jako nástroj pro komunikaci s pacientem, učit se využívat naučené v konkrétních situacích.