Kurzy pro odborníky

Cílem kurzu je vyškolit mentory klinické praxe v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců.


Otevřená supervizní skupina pro pracovníky v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, zdravotníci, pedagogové, psychologové a další).