Kurzy pro odborníky

Zveme Vás na regionální workshop pořádaný Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Profesní komorou sociálních pracovníků dne 9. 5. 2018 v posluchárně ZE3 na Fakultě zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice.


Otevřená supervizní skupina pro pracovníky v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, zdravotníci, pedagogové, psychologové a další).


Cílem kurzu je vyškolit mentory klinické praxe v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců.