Centrum péče o zdraví Pardubice

Aktuální kurzy a semináře

Otevřená supervizní skupina pro pracovníky v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, zdravotníci, pedagogové, psychologové a další).


Zveme Vás na regionální workshop pořádaný Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Profesní komorou sociálních pracovníků dne 9. 5. 2018 v posluchárně ZE3 na Fakultě zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice.


17.01.2018
13:00 - 15:00

Diagnostické možnosti nedoslýchavosti, současné možnosti léčby. Lektorem je dlouholetý odborník na tuto problematiku.


08.01.2018
15:00 - 17:00
Jak správně postupovat v péči o chrup a dutinu ústní.


24.01.2018
10:00 - 11:45

Pojmy z oblasti poskytování první pomoci. Nácvik praktických dovedností v poskytování první pomoci (vzhledem k fyzické aktivitě účastníků).


08.01.2018
13:00 - 15:00
Tržně dostupné doplňky stravy a možnosti jejich přínosu u nejčastějších zdravotních obtíží.