Centrum péče o zdraví Pardubice

Aktuální kurzy a semináře

Kurzy první pomoci pro žáky ZŠ a studenty SŠ

termín dle dohody

Přednášky pro kluby seniorů

připravujeme od října 2019

Zdravotník zotavovacích akcí

připravujeme

Kurzy předporodní přípravy

11.12.2019 - 17:00 - 19:00

Kurzy předporodní přípravy

08.01.2020 - 16:30 - 19:00

Ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic pořádáme přednášky pro kluby seniorů se zdravotní i sociální problematikou.


Na základě poptávky poskytovatelů zdravotní či sociální péče připravujeme jednorázové či ucelené kurzy s problematikou vztahující se k aktuálním otázkám péče o pacienty/klienty. Tyto kurzy vždy vychází z aktuálních vědeckých poznatků a jsou vedeny v prostředí otevřeném pro diskusi.


Otevřená supervizní skupina pro pracovníky v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, zdravotníci, pedagogové, psychologové a další).