Centrum péče o zdraví Pardubice

Aktuální kurzy a semináře

Ve spolupráci s městem Pardubice pořádáme přednášky pro kluby seniorů se zdravotní i sociální problematikou.

 

Místo schůzek, adresa klubovny: 


Na základě poptávky poskytovatelů zdravotní či sociální péče připravujeme jednorázové či ucelené kurzy s problematikou vztahující se k aktuálním otázkám péče o pacienty/klienty. Tyto kurzy vždy vychází z aktuálních vědeckých poznatků a jsou vedeny v prostředí otevřeném pro diskusi.


Otevřená supervizní skupina pro pracovníky v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, zdravotníci, pedagogové, psychologové a další).


15. května 2019

...aneb jak se správně rozhodnout, když je život dítěte v ohrožení