Centrum péče o zdraví Pardubice

Aktuální kurzy a semináře

17.01.2018
13:00 - 15:00

Diagnostické možnosti nedoslýchavosti, současné možnosti léčby. Lektorem je dlouholetý odborník na tuto problematiku.


24.01.2018
10:00 - 11:45

Pojmy z oblasti poskytování první pomoci. Nácvik praktických dovedností v poskytování první pomoci (vzhledem k fyzické aktivitě účastníků).


08.01.2018
13:00 - 15:00
Tržně dostupné doplňky stravy a možnosti jejich přínosu u nejčastějších zdravotních obtíží.


16.04.2018
15:00 - 17:00
Kyčelní a kolenní kloub, konzervativní a operační léčba, RHB a ošetřovatelská péče – následná péče i péče v domácím prostředí.